VMI priims individualius sprendimus dėl kasos aparatų nenaudojimo

April 23, 2012

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), įgyvendindama Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-08-13 nutarimu Nr. 1283, pakeitimus, nustatančius prievolę asmenims, vykdantiems individualią veiklą ir prekiaujantiems pastatuose, patalpose, kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose ar autoparduotuvėse nuo gegužės 1 dienos pajamų apskaitai naudoti kasos aparatus, nustatė atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių arba neproporcingos administracinės naštos kasos aparatai galės būti nenaudojami ir, tokiu atveju, pirkėjams turės būti išduodamas pinigų priėmimo kvitas arba kitas teisės aktuose nustatytais atvejais vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas.

Atkreipiame dėmesį, kad vienas iš tokių atvejų – kai gyventojai, besiverčiantys individualia prekybos veikla, prekiauja patalpose, pastatuose, kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose, autoparduotuvėse, kurių siena (-os) arba ją atitinkantys konstrukcijos elementai yra visiškai ar didžia dalimi atidaromi į lauką. Nustatant šią išlygą buvo atsižvelgta į tai, kad nurodytuoju atveju prekyba yra vykdoma iš esmės lauko sąlygomis. Todėl pažymime, kad tokiems atvejams nepriskirtini atvejai, kai patalpos, kuriose yra prekiaujama, yra įrengtos kitose patalpose ir jų siena (-os) arba ją atitinkantys konstrukcijos elementai atsidaro ne į lauką, o į kitą patalpą, t.y., kai objektyviai kasos aparatų darbo negali įtakoti oro sąlygos.

Vertinant galimai neproporcingą administracinę naštą, taip pat numatyta, kad kasos aparatai nebus privalomi ir tiems individualia veikla besiverčiantiems gyventojams, kurie tik pradeda verslą, t.y, per paskutiniuosius 2 metus pirmą kartą įregistravo prekybos individualią veiklą pagal pažymą arba įsigijo prekybos verslo liudijimą, arba keičia mokesčių sumokėjimo formą iš individualios veiklos su prekybos verslo liudijimu į prekybos individualią veiklą pagal pažymą, ir dar negali pagrįstai įvertinti jo perspektyvų bei prekiauja pirmuosius 6 veiklos vykdymo mėnesius, skaičiuojamus nuo veiklos įregistravimo ar verslo liudijimo įsigijimo.

Elektroniniai kasos aparatai neprivalomi ir individualia veikla besiverčiantiems gyventojams, įsigijusiems prekybos verslo liudijimą 1 dienai per savaitę ir pasirinko veiklą vykdyti didžiųjų šalies miestų savivaldybių teritorijose, ar 2 dienoms per savaitę ir veiklą vykdys kitų savivaldybių teritorijose, taip pat gyventojams, kurie prekiauja tik savos gamybos tautinio paveldo produktais.

VMI taip pat pažymi, kad kasos aparatų paskirtis – palengvinti verslininkų darbą ir automatizuoti pajamų apskaitą, todėl net ir minėtose situacijose, kai prievolės naudoti kasos aparatus nėra, smulkiuosius verslininkus kviečia svarstyti, ar kasos aparato naudojimas nebūtų racionalus pasirinkimas.

Tais atvejais, kai situacija neatitinka nė vieno iš aukščiau paminėtų atvejų, kai nereikalaujama naudoti kasos aparato, tačiau smulkusis verslininkas yra įsitikinęs, kad dėl objektyvių priežasčių, konkrečioje prekybos vietoje nėra galimybės naudoti kasos aparato arba jo naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, jis gali teritorinei apskrities mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) (kurios administravimo teritorijoje yra prekybos vieta) pateikti laisvos formos motyvuotą prašymą dėl individualaus sprendimo priėmimo, t.y. leisti pajamų apskaitai nenaudoti kasos aparato konkrečioje prekybos vietoje. Prašymus gali pateikti tiek individualia veikla besiverčiantis gyventojas, tiek juridinis asmuo, pvz., turgavietę valdantis ūkio subjektas, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija arba juos atstovaujantis asmuo.

Gautus tokius prašymu nagrinės kiekvienoje AVMI sudaryta komisija ir dėl kiekvieno iš jų priims sprendimus. Pažymime, kad, nagrinėjant prašymus, bus vertinamos prašyme išdėstytos aplinkybės, dėl kurių, asmens nuomone, kasos aparato naudojimas yra negalimas dėl objektyvių priežasčių arba sukeltų neproporcingą administracinę naštą, o esant būtinumui ir suderinus laiką su prašymą pateikusiu asmeniu, bus apsilankoma nurodytoje prekybos vietoje, siekiant vietoje įvertinti minėtas aplinkybes ir priimti pagrįstą sprendimą. Pripažinus, kad prašyme pateikti motyvai yra nepagrįsti ir nėra objektyvių priežasčių, dėl kurių kasos aparatas negali būti naudojamas konkrečioje prekybos vietoje, bus priimamas sprendimas netenkinti prašymo.

„Minėtieji individualūs sprendimai gali būti priimami, tik vertinant aplinkybes, susijusias su kasos aparato naudojimo galimybėmis konkrečioje prekybos vietoje: elektros instaliacijos nebuvimas visame pastate, kuriame įrengta nurodyta prekybos vieta, galimas atmosferos reiškinių poveikis arba aplinkos sąlygos, neatitinkančios svarbiausių kasos aparatų techninių reikalavimų ir pan.“,- teigia VMI prie FM viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas, pažymėdamas, kad aplinkos temperatūra nėra svarbiausias vertinimo kriterijus, nes Lietuvos rinkoje parduodamų kasos aparatų techniniai reikalavimai numato jų darbą iki -10 laipsnių, o tais atvejais, jeigu ji būtų mažesnė ir kasos aparato darbas sutriktų, tuo metu pirkėjams galėtų būti išduodamas pinigų priėmimo kvitas arba kitas teisės aktuose nustatytais atvejais vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas.

VMI taip pat pažymi, kad smulkieji verslininkai turėtų atsakingai priimti sprendimus dėl įsigyjamo kasos aparato modelio ir nesusigundyti juos įsigyti iš neidentifikuojamų pardavėjų, pvz., siūlančių kasos aparatus internete: VMI interneto svetainėje, adresu http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10033103 galima pasitikrinti, kokių modelių elektroninius kasos aparatus leidžiama naudoti Lietuvos Respublikoje (leidžiama naudoti kasos aparatus, kurie VMI yra įtraukti į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą).

Išsamią informaciją apie elektroninių kasos aparatų naudojimą gyventojai gali gauti paskambinę trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882 bei rasti VMI tinklapyje, adresu www.vmi.lt. Mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu 1882 teikiamos konsultacijos įrašomos ir yra lygiavertės rašytinėms.